Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne

 Przedszkole nr 238
 01-121 Warszawa
 ul. Monte Casino 5
 tel./fax 22 836 48 42
 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl

NOWOŚCI

Majątek, którym dysponuje

Przedszkole znajduje się w budynku wolnostojącym o powierzchni 628,90 m ² przy ul. Monte Cassino 5. Obok budynku jest ogród przedszkolny o powierzchni 4131m². Budynek i ogród są własnością dzielnicy Wola.
 

Pokaz informacje o atrykule