Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne

 Przedszkole nr 238
 01-121 Warszawa
 ul. Monte Casino 5
 tel./fax 22 836 48 42
 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl

NOWOŚCI

Oświadczenia

Oświadczenie majątkowe składa tylko dyrektor przedszkola. Jest ono dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy http://um.warszawa.pl
oraz na stronie bip Warszawa
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/oswiadczenia_majatkowe/wyszukiwarka_oswiadczen.htm 
 

Pokaz informacje o atrykule