Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne

 Przedszkole nr 238
 01-121 Warszawa
 ul. Monte Casino 5
 tel./fax 22 836 48 42
 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl

NOWOŚCI

Kontakt


Przedszkole nr 238
01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

e-mail: http://p238.przedszkola.net.pl/

tel./fax.: 22 836 48 42

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko


Treść wiadomości


Pokaz informacje o atrykule