Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne

 Przedszkole nr 238
 01-121 Warszawa
 ul. Monte Casino 5
 tel./fax 22 836 48 42
 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl

NOWOŚCI

Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej redagują:
 

  1. Beata Witkowska
    Adres: ul. Monte Cassino 5, 01 – 121 Warszawa
    Telefon: 22 836 48 42
    Faks:
    E-mail: przedszkole238@neostrada.pl

Pokaz informacje o atrykule